Fly-fish & -tie, Nordics, camp, outdoor & tech.

Raspberry Pi GPS tracker

Waar waren we wanneer?

In veel gevallen kan Google daar nog wel iets over vertellen mits je fotos gemaakt hebt of data met Google gedeeld hebt maar wat nu als je dat niet wil?

Dit project kan hier een oplossing bieden, de PI GPS tracker.

Materiaal: 
  • Oude Raspberry Pi model 1
  • GPS dongle GM-225u7 UBLOX7020 chip
  • Raspbian  OS
  • Mini USB stick 16 gb ( kan ook zonder en op de SD kaart)
Installeer Raspbian op de SD kaart daarover is volop geschereven.
raspi-config 
  • Zet hostname, password
  • Zet timezone, keyboard
  • Zet ssh aan
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade
Controleer met  lsusb of je de gps ziet (in mijn geval een usb gps)

GPS software

GPSD voor het monitoren van de gps en de clients en de gpspipe voor het maken van de logfiles. Deze files zijn de .nmea bestanden die we later gaan aanmaken

sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps

Nu kunnen we controleren of de gps werkt
cgps -s

Je een locatie tonen op het scherm

Het loggen van de gegevens doen we met gpspipe in de daemon mode , ik gebruik de volgende template yymmdd-hhmmss(let op de notatie sommige combinaties werken niet)
gpspipe -r -d -l -o /home/pi/`date +”%Y%m%d-%H%M%S”`.nmea 
Vervolgens zal je na enige minuten een bestand zien op de betreffende locatie.
Het aangemaakte .nmea bestaan kan je vervolgens hier omzetten in een track 
Dit is het resultaat na uploaden van de track:
track

track

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien de Pi tijdens opnemen gevoed wordt met een powerbank is een shutdown schakelaar aangebracht voor een nette shutdown.

Uitschakelen met press-button
Je kan een pi sinds enige jaren via de kernel uitschakelen een parameter
Monteer een drukschakelaar (indrukken is maak) in je omhuizing. En verbindt gpio en de aarde.

Edit  /boot/config.txt
voeg toe :
dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=3,active_low=1,gpio_pull=up,debounce=1000

Deze parameters voeren een shutdown uit, indien je de drukschakelaar 1 seconde hebt ingedrukt

Zie voor verdere uitleg

https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/overlays/README